Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Vũ Từ Sơn

Vũ Từ Sơn
Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2012 8:41 PM


 NÀNG KIỀU TỰ SỰ


  Tài sắc tôi , vốn trời cho
  cha mẹ nuôi dưỡng , con đò nhân gian
  gia cảnh hoạn nạn nguy nan
  bán mình cứu cánh , nát tan cơ đồ

  Biển trời gió cả sóng xô
  lầu xanh ... thương chị dưới mồ Đạm Tiên
  việc đời trăm nỗi dữ hiền
  Thúc Sinh trăng gió , tình duyên kiếp người

  Từ Hải nghĩa cả ở đời
  thuyền quyên mấy chốc tót vời phu nhân
  những gì báo oán , báo ân
  bởi chưng con tạo xoay vần hôm mai

  Mười lăm năm chặng đường dài
  Tiền Đường nước chảy , gió cài hữu duyên
  Thúy Vân nghĩa phận thục hiền
  thuận tình sánh bước chàng Kim đường đời

  Trần gian bốn biển mù khơi
  thiệt hơn , hơn thiệt trường đời khó thay
  trăm năm cô lại một ngày
  ba sinh hương hỏa thơm bay cuối đường ...
 

         NHỮNG VÁN CỜ

    Để yên bàn gỗ quân sừng
   vào cuộc trận đấu tưng bừng xuất quân
   điều binh xe pháo xa gần
   vượt sông giáp chiến , mưu thần bày ra


   Tượng oai không sang nổi hà
   mã hay khéo cản , biết là về đâu
   tướng tài ru rú cung sâu
   sĩ hèn quanh quẩn trong lầu bó chân
   châm ngòi pháo nổ vang ngân
   bí cờ xe thí , tốt gần tốt xa ...


   Chẳng kể bố con một nhà
   chẳng tày bè bạn , bên ta - bên thù
   vò đầu vỗ trán , khôn ngu
   cao cờ chiếu tướng ... rối mù , xin thua !


   Trong cờ , thua được như đùa
   ngoài đời , xương thịt được thua mãi là !

         VŨ TỪ SƠN