Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHÔNG LÀ DẠ, VÂNG

Vũ Hiển
Thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2009 9:52 PM
Thủ
      
Tin các báo : Sáng 7-5 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến Chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và hứa với Đại tướng : “ Chính phủ tiếp thu và nghiên cứu những ý kiến của Đại tướng về Dự án Bô-xít Tây Nguyên
” .

Vậy có thơ rằng
 
Người trẻ đến thăm người già
Ấy là đạo lý - Ấy là nghĩa ân
Người già căn dặn ân cần
Điều hay lẽ thiệt , chuyện gần chuyện xa…
Cháu con đền đáp Ông, Bà
Phải bằng hành động, không là dạ - vâng !?...
.

7-5-2009