Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỞI BCT

Tê Tê-Cần Thơ
Thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2009 5:58 PM
 
BCT, BCT( Bê Xê Tê, Bê Xê Tê)
Giả câm giả điếc, u mê mất rồi
Tham khai quặng, chôn vùi tất cả
Cứ đồng lòng dối trá nhân dân
Hiện nay đất nước đang cần
Phát triển kinh tế mấy lần năm qua
Có bô xít tạo đà nhảy vọt
Biết đâu lên chót vót đỉnh cao.
Thế rồi ra lệnh ào ào
Xe ben, xe xúc, tràn vào Tây Nguyên
Gây bao nỗi buồn phiền nhức nhối
Từ Nam Quan tới mũi Cà Mau
Phát triển không biết tới đâu
Nguy cơ xâm lược về lâu về dài.
Dân còn biết sao ông không biết
Cứ hồ đồ không chết được đâu
Cùng là cộng sản bao lâu
Tham gia hội nhập tòan cầu lo chi.
Việc xâm lược làm gì ra có.
Mấy ông Tàu đất rộng thiếu gì
Ông Quang Thứ trưởng tức thì
Chủ quan ông phán, ít khi sai lầm
Việc khai thác đã bàn đã tính
Cứ việc làm sợ quái gì ai.
Ban đầu ta cứ lai rai
Em êm ta lại triển khai ào ào
Chuyện ngày xưa Mỵ Châu trọng Thủy
Vì cả tin mất vũ khí nỏ thần
Cơ đồ đất nước tiêu dần
Nhận ra kẻ xấu, tấm thân đâu còn.
Chúng con xin Vua Hùng lượng thứ
Đã can ngăn nhưng chẳng ích chi.
Nếu mai Tổ Quốc mất đi
Chúng con chẳng biết nói gì …Vua ơi.
7/05/2009
1. BCT( Bộ Công Thương) đừng nhầm là Bộ khác