Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LOẠN SÂN GOLF!

Nguyễn Nhật Tân
Thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2009 2:57 PM

 
VIỆT NAM bị LOẠN SÂN GOLF!
NÔNG DÂN mất RUỘNG chẳng còn NÔNG DÂN
Trở thành VÔ SẢN CƠ BẦN
Nhưng được “VINH DỰ” sống gần SÂN GOLF!
Sống trong túp lều cỏn con
Bằng tiền thu nhập của GOLF đền bù
Sài hết một là đi TU!
Hai là xin được “ VÀO TÙ” kiếm ăn!!!
Thân Cò lặn lội quanh năm!
Khi mất hết ruộng kiếm ăn kiểu gì???
Hỏi các quan, cho thực thi
Vui chơi quá trớn nghĩ gì đến DÂN???

  Hà Nội 04/02/2009