Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THƯ NGỎ GỬI BỘ CÔNG THƯƠNG

Trường Giang
Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2009 8:33 PM
 
Chắc quý bộ hết người tử tế ,
đành dùng  “ Lê thứ trưởng” dở hơi ?
Đã không biết của , biết người,
Lại còn cậy thế ,xổ lời trái tai .
Ai bịa đặt ? nào ai kích động ?
Hay là suy từ bụng  ông  ta ?
Thời “Hồng vệ binh” đã qua 
Cái oai “ngoáo ộp” hóa ra trò hề
Eo ôi , sợ ! sợ ghê sợ gớm !
Sợ ngài “ Lê thứ trưởng” Công Thương
Phen này trí thức ,báo chương
bị ông ta gọi “ đối phương” không chừng !!!
Chúng tôi xót cánh rừng , con suối
Tiếc máu xương đồng đội năm xưa
Ai tham ,nhắm mắt làm bừa
Hãy mau thức tỉnh ,đừng đưa nạn vào !
Thời Bắc thuộc khổ đau biết mấy !
Nay phải lo giữ lấy non sông ;
Đất badan ,tiếng chiêng cồng ;
Cao nguyên xanh của cha ông truyền đời
Quý bộ trót cử người bất nhã
Gây bất bình với cả bao người
Mắc mưu phương Bắc lòi đuôi
Hãy mau mở mắt kẻo rồi …đi tong !
 
     Phương Mai 29-4-2009