Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TẶNG LÊ DƯƠNG QUANG

Quản Tuấn Ngụ
Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2009 5:44 PM
 
Từ Cần Thơ tôi nghe tin ông phát biểu trong cuộc họp báo. Tôi không phân tích thêm làm gì. Kẻ hèn này chỉ có đôi dòng gởi tặng ông.
 
Ông làm thứ trưởng bao lâu?
Mà ông ngang ngược nói câu hỗn hào
Thứ trưởng !Ôi thứ tào lao
Làm cho dân chúng xôn xao chê cười
Lương ông, tiền của mọi người
Còng lưng đóng thuế tưởng chơi, tưởng đùa
Ông đâu có phải là vua
Phát ngôn lệch lạc phun bừa vào dân
Biết điều hãy giữ lấy thân
Đừng theo kẻ xấu muôn phần hiểm nguy
Muốn nói phải nghĩ, phải suy
Tính ngang tàng thế khác gì… kẻ điên
Cả dân tộc đang muộn phiền
Nguy cơ ….đất nước triền miên dài dài
Hết Thiên tai, lại nhân tai
Những câu ông nói mà ai không buồn
“Trăm năm bia đá thì mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”
Bao giờ, cho đến bao giờ.
Những kẻ đầy tớ tôn thờ thượng dân.

17h ngày 29/04/2009
Quản Tuấn Ngụ-Cần Thơ