Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KÊU CỨU

Nguyễn Đăng Minh
Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2009 9:56 AM
 
Bản tin của VTV1 đưa tin và hình ảnh lúc 7 giờ 06 phút ngày 29 tháng 4 năm 2009, với nội dung: Nhiều thửa ruộng lúa xanh mơn mởn cuối thì con gái, đang bước vào tuổi làm đòng thì thiếu nước tưới… Bởi mương máng, kênh tiêu tưới thủy nông đã bị các dự án san đất nền liền kề lấp hết! Người nông dân chỉ còn biết cầu trời mong mưa để lúa có nước vào đòng cũng là quyền lợi để nuôi sống chính gia đình. Vậy có thơ rằng:
Đau cây lúa tốt đương thì
Sẽ tàn chết héo chỉ vì thiếu mưa
Kênh đào có tự ngày xưa
Dự án đổ đất bất ngờ tắc muơng…
Thế là dòng nước yêu thương
Chẳng còn thông thoáng hết đường tưới tiêu
Người làm ruộng buồn liêu xiêu
Cây lúa mà chết… Tiêu điều xóm thôn
Lấy gì ăn để trường tồn
Cuộc đời dồn đến chân tường rồi đây
Kêu đất! Đất lại sâu dầy
Kêu Trời! Chỉ thấy gió mây giăng hàng
Giảng Võ, năm 2009
Nguyễn Đăng Minh