Trang chủ » Khúc kha khúc khích

PHẢI CHO ÔNG LÊ DƯƠNG QUANG MỘT BÀI HỌC VỀ LỄ ĐỘ

Nhà thơ Trần Trương
Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2009 11:48 AM
 
TNc: Trước khi nhận được bài của nhà thơ Trần Trương gửi đến yêu cầu tôi cho lên mạng, tôi đã nhận được khá nhiều điện thoại của các nhà báo bạn bè phàn nàn về thái độ của ông Lê Dương Quang, thứ trưởng, phụ trách khoáng sản Bộ Công thương. Thế là lại một ông đày tớ bất nhã với ông chủ. Nghe nói khi bị các nhà báo tại cuộc giao ban phản ứng, ông Quang đã chạy theo nghĩa đen. Mời các bạn xem thêm bài Không thuộc bài theo đường link sau đây:
http://trannhuong.com/news_detail/1424/KHÔNG-THUỘC-BÀI
 
Theo tin từ các bạn bè nhà báo của tôi, sáng 28/4/09 tại cuộc giao ban báo chí ở trụ sở Bộ Thông tin ,truyền thông, ông Lê Dương Quang với thái độ hỗn xược tay đút túi quần đi lên bục diễn đàn và ông ta đã phát biểu rất hung hăng, có thái độ lăng mạ , đe doạ báo chí và giới trí thức cả nước dám tuyên bố những kiến nghị của giới trí thức VN về vấn đề khai thác Bauxite ở Tây nguyên là không có cơ sở và hoàn toàn bịa đặt!? Ông Quang là cấp thứ trưởng mà cách ăn nói hỗn hào , hồ đồ lại mang tính đe doạ,  giới trí thức VN và báo giới như vậy thì có phải là tuyên ngôn chính thức của Bộ trưởng Bộ Công Thương hay không?, mà văn bản lại đóng dấu treo, không có ai ký ở dưới khi   gưỉ  tới báo chí! Nếu Bộ công Thương công nhận lời phát ngôn của ông Quang là phát ngôn của Bộ thì đây là sự thoá mạ báo chí và giới trí thức, đồng thời chính Bộ Công thương đã xuyên tạc sự thật, xuyên tạc đường lối của Đảng. Vậy Ông Bộ trưởng chính là người phải chịu trách nhiệm, nếu đây chỉ là lời nói của ông Quang thì chúng ta phải cho ông Quag một bài học đích đáng về lễ độ, và phải cách chức ông ta ngay, chính ông Quang mới là tên phản động nhất, lợi dụng thông báo của Bộ Chính trị và xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng  , chính ông Quang là người chia rẽ tầng lớp trí thức với Đảng.Việc này phải làm cho ra nhẽ.
    
Lại có Thơ rằng;  gửi ông thứ trưởng Lê Dương Quang
 
Ông Quang là lính LÊ DƯƠNG (Lê Dương Quang)
Thứ trưởng mà nói ẩm ương thế à?
Cậy quen ra lệnh xó nhà
Đút tay vào túi đi ra đi vào
Lên cái giọng nói hỗn hào:
“Bô-xít” là của “chúng tao” đang làm
Sao trí thức cứ nói càn
Báo chí cũng lại nói ngang chen vào?
Ông Quang xuyên tạc, rêu rao
Nói năng nhăng cuội ào ào thế a?
Chính ông là kẻ ba hoa
Làm sai ý Đảng, làm ma doạ người
Dư luận sẽ phải ra roi
Dạy ông bài học như thời Lê Dương
 Báo chí dồn đến chân tường
Ông chạy mất dép ra đường thoát thân
Nhắn ông hãy tỉnh ra dần
Xin lỗi trí thức, tạ ân báo đài
Và ông Bộ trưởng có hay
Thứ mà như thế  có ngày…oan gia..