Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HÃY SỚM TỈNH RA

Hoài Xuân
Thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2009 5:41 AM
 
Ước gì Ai sớm tỉnh ra
Dừng Bauxiê thật là quá hay
Dư luận phản ứng tràn đầy
Xưa nay nước Việt lần này đầu tiên
Hẳn rằng chẳng thuận dưới trên
Hẳn rằng dân cũng thấy liền nguy cơ
Vì sao Ai cứ làm ngơ?
Vì sao Ai cứ phớt lờ nhân dân?
Xin đừng để nước đến chân!
Xin đừng cõng rắn về ăn gà nhà!
Rước voi rầy mả ông bà!
Ngàn năm đô hộ sao mà chóng quên?
Đừng tưởng ăn chốc ngồi trên
Đừng tưởng có chức có quyền là to
Nước dâng cũng lúc tràn bờ
Nhớ câu tức nước vỡ bờ hỡi Ai?