Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VÔ LÝ ĐÙNG ĐÙNG !!!

Trường Giang
Thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2009 9:06 PM
 
Báo Du lịch  bị “ trên” đình bản *
Sau bốn tháng phát hành số Xuân !!!
Cái năm Trâu giơ đầu chịu báng          
Đồng nghiệp ơi ! nghĩ thật tội thân !
Hỏi mới biết sự tình oan uổng
Nguyên nhân nghe vô lý đùng đùng :
Đăng bài trái ý “quý ông”
Khoản Y. , Điều X . dài dòng viện ra
“ Quý ông” trị chẳng qua vì sợ
 “Ngóao ộp” rình đâu đó ra oai
 Lệnh : “Ngơ đi !”, vẫn nói hoài
chủ quyền lãnh thổ trái tai “thiên triều”!
Làng báo chí sao nhiều “rắc rối”
nhắc Trường Sa rồi gọi Hoàng Sa
Quyền sinh ,quyền sát nơi ta
Bỏ tù ,đình bản cho mà biết tay …”
Lệnh ban ra ,hiệu lực ngay
Cảm thương đồng nghiệp đắng cay, nghẹn lời
Việt Nam –Tổ quốc ta ơi !
Chẳng lẽ yêu Người , mắc tội với quan ???

   Phương Mai 16-4-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
   * Theo Quyết định của Bộ chủ quản , đình bản trong 3 tháng , thi hành ngay trong ngày 14-4-2009 !!!
thờ ơ thơ, lê vĩnh tài...