Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NƯỚC TINH...KHIẾP

Trần Trương
Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2009 7:17 AM
   
Bây giờ “Tinh khiết” cũng kinh
Họ bán nước ..lã  mà mình không hay
Bình xanh chục lít đóng đầy
Nhà nào cũng có, uống ngày ,uống đêm
Lâu lâu bụng dạ thấy êm
Cứ tưởng NÓ sạch bỏ tiền ra mua
Bỗng nhiên tin đến bất ngờ
 Toàn là vi khuẩn nó bò trong chai
“Tinh khiết” mà khiếp thế nay
Uống vào dễ đến có ngày thành… TINH
Thôi thôi tôi biết phận mình
Nước mưa ta hứng trong lành biết bao
Tưởng thằng tinh khiết thế nào
Biết đâu nó hút nước ao nhà mình..