Trang chủ » Khúc kha khúc khích

SAU 10 CÂU KHÚC KHÍCH

Nguyên Nhật Tân
Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2009 10:17 PM
 

Trang Web Trần Nhương quá hay
Tin tức cập nhật đổi thay từng giờ
Người truy cập đến sững sờ
Trần Nhương không biết thì giờ lấy đâu?
Chắc đây cũng là nhu cầu
Cung cấp tin nóng cho bầu bạn xa
Cám ơn Trần nhương tài hoa
Đưa tin nóng hổi mọi nhà đều xem
Từ xa lạ thành thân quen
TN.C mà vắng các em lại buồn
Mong Trần Nhương khoẻ luôn luôn
Để cho trang Web như nguồn giếng khơi
Những lúc rỗi dãi thảnh thơi
Được lướt trên mạng sáng ngời Trần Nhương
Biết thêm được những tai ương
Sẻ chia cùng với yêu thương tin lành
Nhờ “khúch khích” biết tên Anh
Những ấn tượng tốt hình thành trong tôi
Có một Trần Nhương tuyệt vời
Bạn của tất cả muôn người gần xa.

  Hà Nội 12- 4 2009
  Nguyên Nhật Tân