Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯ NGỎ GỬI CHỦ TỊCH NGUYỄN MINH TRIẾT

Nhà thơ Lê Duy Phương
Thứ bẩy ngày 26 tháng 2 năm 2011 9:56 PM
 
Kính gửi: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết.
Kính thưa ông, từ lâu tôi biết ông rất quan tâm đến người tốt, việc tốt mà sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng, người đã đọc báo hàng ngày và tặng huy hiệu của người cho những người tốt mà báo chí đã nêu lên.
Thưa ông, vừa qua trong cơn lũ lớn ở Quảng Bình có ông Ngô Tam – thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong khi nhà mình cũng đang bị ngập lụt, thế mà cha con ông Ngô Tam đã chèo đò đi cứu được 350 người (số liệu này do ông bí thư huyện ủy Bố Trạch nói trên ti vi phát vào trưa ngày 24/2/2011).
Nếu không có ông Ngô Tam đi cứu thì chắc chắn hàng trăm người đã bị lũ cuốn mà chết (Nhiều người được cứu đã nói lên điều đó).
Thật là dũng cảm và vĩ đại.
Tôi đề nghị ông chủ tịch nên phong tặng anh hùng cho ông Ngô Tam và dành cho ông một phần thưởng lớn. Chắc chắn gia đình ông Ngô Tam là một gia đình nghèo.
Với tấm lòng của ông Ngô Tam thật đáng vinh danh.
Ngay như trong luật thi đua khen thưởng tại điều 38 về tặng thưởng huân chương dũng cảm có nói:
1. Không sợ hi sinh tính mạng, dũng cảm cứu người cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân khi gặp hoạn nạn, thiên tai…
Và điều 44 về danh hiệu anh hùng lao động cũng nói lên điều đó.
Tóm lại về hạnh động của ông Ngô Tam căn cứ vào luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 rất xứng đáng được phong anh hùng và tặng huân chương dũng cảm.
Kính chúc ông mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc.

Chào thân ái.
Lê Duy Phương

Nơi gửi:
- Như trên
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình và huyện Quảng Trạch