Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÂU CHUYỆN "ĐÍCH DANH"

V.Quốc Uy
Chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2011 8:08 PM

(Ý kiến ngắn, xin vô phép xía vô chiếu rượu các nhà văn)

Ông Phạm Quang Trung đặt câu hỏi và thách ông Trần Mạnh Hảo chỉ ĐÍCH DANH những hội viên bất xứng (vì vô tài mà háo danh) và chỉ đích danh những uỷ viên BCH nào kết nạp bừa bãi. Tưởng như thế là dồn ông Hảo vào thế bí. Nhưng khán giả chúng tôi thấy hỏi như vậy thì khác nào chuyện một vị lãnh đạo nọ từng thách ai chỉ được đích danh những kẻ mua quan bán chức (vì khi mua bán họ có báo cho ai biết đâu)? Không thấy ai chỉ ra cụ thể tức là hiện tượng ấy không có chăng? Ngược lại, có rành rành, mà có vô thiên lủng, và chẳng ai lấy điều đó làm lạ !
Ông Hảo chẳng cần, và chẳng tiện, chỉ đích danh những nơi “ma ăn cỗ” , chỉ đích danh cái “tổ con chuồn chuồn”, nhưng chuồn chuồn vẫn bay đầy trời đấy cần chi phải hỏi?
Trái lại, chính ông Phạm Quang Trung đã thật là dại dột, vì trước một sự thật mà thiên hạ đã biết tỏng lại có người còn dương dương thách đố để phủ nhận thì vô tình người ấy đã tự mình chỉ ĐÍCH DANH mình là ai. ĐÍCH DANH đấy!
Không phải ông Hảo toàn đúng cả, nhưng trong trận cầu này, tiền đạo Mạnh Hảo không cần sút, hậu vệ Quang Trung đã tự đốt lưới nhà! Tạm ghi : Một- Không (cho bên Lề Trái). 
V.Quốc Uy