Trang chủ » Khúc kha khúc khích

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 THỜI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Thư kí thời đại
Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020 8:46 AM

Hôm nay em đến trường

Mẹ không đưa đến lớp

Vì mẹ bận đào khoai

Một tuần lễ đào hoài

Đào hết cả ruộng khoai

Chưa đủ tiền mua sách

Nên em phải học chay

Chỉ biết nghe thày giảng

Nhiều khi nghe láng máng

Mà chẳng biết làm sao

Khoai mẹ em đã đào

Bán chưa đủ mua sách?

Mẹ em đã hết cách

Chỉ trông vào trí thức

Có tâm và nhân cách

Viết sách thật giản đơn

Giá cả phù hợp hơn

Đủ cho tuổi mần non

Chúng em có sách học

Nếu bán giá cao quá

Mẹ em không đủ tiền

Đào bán khoai sao đủ

Mong được rủ lòng thương

Trí thức không thương trường

Để trẻ thơ chúng em

Đều cắp sách tới trường

Vì trẻ thơ hôm nay

Là thế giới ngày mai.

9/2020..................................

Đừng để sách giáo khoa thành “rổ thịt bò tươi giữa cái sân đầy sói”

https://dantri.com.vn/blog/dung-de-sach-giao-khoa-thanh-ro-thit-bo-tuoi-giua-cai-san-day-soi-20200912010446396.htm?fbclid=IwAR3QYm7GzyJPXQ7o815smkx2dY_tGqcmk1n6qbEXNO9rCG5zIChhylST2yw

Sách lớp 1 đâu phải thịt bò

Một lũ chó Sói rình mò để xơi

Khổ thân trẻ thơ nước tôi

Bị bọn có học nó mơi, làm tiền

Những người tử tế phát điên

Ghét lũ làm tiền có học lưu manh

Lấp liếm giải thích loanh quanh

Vin vào giá thành để chúng ăn chia

Loại con nhà nghèo ra rìa

Bởi lũ có học ăn chia bạo tàn.

Thư kí thời đại