Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lão già và vi tính

Phạm Mạn
Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2013 6:29 PM


Thơ ấu ngày nào với bảng đen,
Say sưa tay vẽ phấn lem nhem.
Bây giờ tuổi lão “mò” vi tính
Gõ phím giơ tay bắt bạn quen!

Có bạn xa xôi tận xứ nào;
Có anh trai trẻ cất lời chào;
Có o môi thắm, cười rất thắm;
Có lão nhăn nheo vẫn ngọt ngào!...

Cơm xong, vào “mạng”, sáng màn hình,
bỗng một tiếng vang gõ cái “thình”
báo hiệu “ai đây?” thư mới đến:
vần thơ, bài hoạ, hoặc dòng tin…

Tám mươi – cái tuổi sắp u minh
Ra vẻ ta đây vẫn nặng tình!
Vương vấn hoa thơm, tìm cỏ lạ
Mang về làm cảnh mảnh vườn xanh!

Hành lý ba lô đủ cả rồi.
Bất ngờ Trời gọi, sẽ “đi” thôi.
Một giây còn lại cùng “nơi tạm”(1)
Vi tính theo ta quyết chẳng rời!

25/9/2013
phạm mạn

(1)Trịnh công Sơn gọi cuộc đời là “cõi tạm”