Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mưa trong vườn Tự lực văn đoàn

LêTuấn Lôc
Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2013 3:06 PM


Mưa như là xưa lắm
Vườn Thu càng buồn hơn
Ta lặng lẽ trong vườn xưa mưa gõ
Buồn tênh, người cũ đã xa rồi

Đừng lăn tăn về vườn Thu mưa
Mưa như là tiền định
Mưa như là số phận
Mưa lây rây con đường THẠCH LAM
Thả thơ vườn Tự Lực Văn Đoàn


Nghe đâu đây Người đang bình văn
Gió đầu mùa*  ngấm lạnh
Ngày mới, Nắng trong vườn* lấp lánh
Tiếng còi tàu vọng lại rất xưa xa
Ga Cẩm Giàng cũ kỹ

Ao vẫn trong xanh
Đôi vịt bơi yên bình
Mặc ai luận bàn văn chương, thế sự
Vườn xưa còn bây giờ
Ga Cẩm Giàng, 16/9/2013
-----------------------------
Gió đầu mùa,Ngày mới, Nắng trong vườn (*)-  Những tác phẩm của Thạch lam