Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nặng lòng với Huế

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2013 3:08 PM

 


(Thân tặng Huy Tập)


Nặng lòng với Huế sao anh?
Mà sông, bến Ngự, cứ xanh trong hồn
Mà chùa Thiên Mụ cành non
Mà Phú Cam, cứ bồn chồn đợi ai
Mà dòng Hương cứ xanh trôi
Mà cờ đỏ cứ bồi hồi Ngọ Môn
Mà thơ cứ chảy dập dồn
Mà lòng cứ hát gọi hồn cao xanh
Mà em cứ vướng tơ mành
Mà sương giăng Huế trên cành tím hoa
Mà tơ nhện cư la đà
Mà chiều nắng cứ nhạt nhòa bước ai
Mà lòng cứ nặng Huế hoài
Sông Hương ơi thơ hay người đắm say!


                                   29-9- 2013