Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hai bài thơ của Mai Hồng Niên

Mai Hồng Niên
Thứ tư ngày 2 tháng 10 năm 2013 9:15 PM

MỘT THỜI QUAN NGHỆ

            Nhớ thời Minh Nhớp thâm thù
            Hình như quan Nghệ cũng hư hỏng nhiều
            Trung Giao Hợp nghĩ cũng liều
            Trồng chanh trái vụ chỉ tiêu Bốn là

            Quan thích mít đọt làm quá
            Để chốn lầm tránh ngã ba làng chùa
            Có Thắng mà chỉ toàn thua
            Trống chiêng Tuyển trạch thiếu thừa mặc bay

            Cỡi xe ra ruộng xem cày
            Nón tơi, áo lá kỳ này lên tiên
            Hùng mang rơm đốt cửa tiền
            Lương chưa thiện phải theo Chiên trốn làng

            Và rồi vách Bắc, vách Nam
            Hiệp Hòa sập xuống hồn oan mãi còn
            Hằng đi buôn phấn bán son
            Long đong lại thả khúc buồn Nam ai!

            Lươn cứ ngắn, chạch vẫn dài
            Mật trong thì ít, ruồi ngoài lại đông
            Sông Lam, Rú Quyết, non Hồng
            Một thời quan Nghệ buồn không hỡi người!
Nghệ Tĩnh, tháng 8-2013


TOÀN THỨ LUYÊN THUYÊN

                Sinh ra lắm thứ làm gì
                Toàn là những thứ vứt đi thôi mà
                Thứ thì con ông cháu cha
                Thứ dùng tiền bạc, đô la lấp vào

                Kiểu người không tính thấp cao
                Biết luồn cúi thì cửa nào cũng xong
                Con cú sẽ thành con rồng
                Với tài thao lược chủ công luyện người

                Lên thứ lấy đà ăn chơi
                Họp hành bầu bán góp lời khen chê
                Cái thời lập nhóm, chia phe
                “Trâu chậm nước đục” cái nghề bán buôn

                “Mua danh ba vạn đang còn”
                Bán danh trả lại công ơn cho thầy
                Những thứ cần có trong tay
                Chức quyền, tiền bạc, vợ này, con kia

                Nhà hàng, biệt thự, mốt xe
                Thong dong sớm tối đi về mặc dân
                Đã thêm thứ là có phần
                Nên chi thế sự xoay vần ai hay

                Nhà khoa bảng, người thợ cày
                Đều là thân vạc lặn ngày qua đêm
                Mua quan mọi thứ bằng tiền
                Hết quan rồi cũng thăng thiên về trời

                Vinh liền nhục Đó người ơi!
1-10-2013