Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Vọng phu biên ải

Kim Ngọc Cương
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013 9:24 PM

(Kính tặng những người vợ liệt sĩ
trong chiến tranh biên giới phía Bắc)

Chàng đi, đi mãi chẳng về
Nước non còn lại - Lời thề em mang
Vọng phu dưới ánh trăng vàng
Lòng em tan nát theo chàng, chàng ơi
Bao đêm em thức với Trời
Ngóng trông, chờ đợi một người...nay đâu?
NƯỚC - DÂN nào có quên đâu
Mà sao những kẻ "hoạt đầu" vội quên?

Kim Ngọc Cương