Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thằng hèn

Nguyễn Duy Xuân
Thứ bẩy ngày 2 tháng 3 năm 2013 5:48 PM

 
Vợ bảo hắn: Sao anh hèn thế ?
Đồng nghiệp bảo: sao hắn hèn thế ?
Bạn bè bảo: sao cậu hèn thế ?
Hàng xóm bảo: sao lão ấy hèn thế ?
 
Hắn hèn vì sợ không dám ghen
Hắn hèn vì lo ngậm miệng
Hắn hèn vì chơi bạn không đẹp
Hắn hèn vì cúi luồn nịnh sếp
 
Ai đã biến hắn thành con rệp ?
Không ai cả !
Hắn tự uốn mình
Cung cúc nâng váy, ôm chân
Con bù nhìn trong tay bao kẻ
Hắn là thế - thằng hèn !
24-2-2013

Nguyễn Duy Xuân