Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hãy nhìn thẳng vào sự thật

* Bùi Văn Bồng
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013 9:22 PM

Những mệnh lệnh khô khan thời chiến tranh
Những Thông tri, Chỉ thị có quyền trói buộc
Những định chế cấm kị phi lý
Những Nghị quyết dài ngoằng toàn trị
                   U Bản Kỷ rập khuôn, bóng mượt
                                    sáo mòn xen gân guốc
Những Hội nghị bàn xuôi tính ngược
Thói ăn trên ngồi trước
Và những cuộc đè nén dân oan...
Xưa lắm rồi !

Thời đại này không chỗ đứng cho cường quyền bạo lực
Quyền con người được thiết lập bằng văn hóa và lương tri
Quyền con người nằm ở nhân tâm và trí tuệ
Quyền con người không cần thêm cái ghế
Quân chủ chuyên chế và độc tài
Hò hét ầm lên
Vung vít cái roi quyền lực
Truy dẹp, áp bức
Xua rồi!

Xưa rồi cái lối võ mồm thay cho khối óc
Hổ mang chờ phun nọc
Cáo lò dò rình đêm
Sói tru lên muốn làm mềm chân thỏ
Xưa rồi những trò làm mưa làm gió
Dựa chức quyền nhốt rọ những thường dân
Pháp luật bất tuân
Công lý đem vùi đống rác
Người đời nhận ra Thiện và Ác
Càng gian trá lắm càng oan trái nhiều
Xưa rồi những thủ đoạn làm liều
Những ngón nghề độc chiêu
Những búa rìu ỷ quyền cậy thế
Thời cả địa cầu tôn vinh luật lệ
Những thủ cựu quan tham khó được yên thân
Phùng mang trơn mắt với dân
Xưa rồi!


Những ngai vàng bóng lộn
                        và oai nghiêm phút chốc đổ nhào
Khi sức dân ào ào vũ bão
Chức vị nhờ dân
Quyền lực nhờ dân
Bổng lộc nhờ dân...
Nhưng khi cần
Tất cả thành tro bụi

Dân mềm như nước
Nước dư sức nhấn chìm cường quyền bạo ngược
Hãy tỉnh lại đi
Đừng khoác ngụy trang Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc hiệu
Những trang sức đó người dân không thiếu
Dân tộc là trường tồn
Đất nước chẳng đổi thay
Hãy đưa tay che ngang mày
Đừng né tránh, đừng giấu mặt
Đừng dối gian che đậy, cầu lạy thánh thần
Hãy nhìn thẳng vào mắt người dân
Đủ biết!
  BVB