Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ngày thơ đọc lại thơ mình

Hồ Bá Thâm
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013 9:04 PM


Ngày Thơ đọc lại thơ mình
Một mình mình đọc một mình mình hay…
Đâu câu ngắn gửi tình dài
Đâu là khoảng lặng… không lời mới thơ!
Đâu tình ý vẻ ngu ngơ
Đâu câu chờ đợi vẩn vơ mây chiều
Đâu màu tím Huế liu diu
Đâu câu Xứ Lạng đất nhiều xót xa
Đâu sâu thẳm máu Gạc Ma
Đâu con đường đỏ tim ta ngút ngàn
Đâu khi đứt ruột sinh con
Đâu khi đưa tiễn mỏi mòn thời gian
Đâu muối mặn, đâu mưa tràn
Đâu đồng hạn nắng, đông tàn xuân sang …
Thơ nào câu chữ hư không
Thơ nào là máu sôi cùng biên cương…
Thơ đâu cuộn cuộn triều dâng
Thơ đâu chở nặng muôn hồn quặn đau!
Thơ nào cạn thơ nào sâu
Thơ nào đoản mệnh thơ nào trường sinh
Ngọt ngào, cay đắng, chín xanh
Thơ nào nhám nháp một mình say say
Một từ nghiêng cả lòng này
Một câu nghiêng cả đất trời ngàn năm…
Ngày thơ ngày hội Trăng Rằm
Một mình đọc lại thơ mình dở, hay
Nghìn năm còn lại câu này:
Đâu là khoảng lặng… không lời mới thơ!

     24/2/2013
Rằm tháng Giêng Quí Tỵ