Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tiễn Rồng đón Rắn

Ch Hảo
Chủ nhật ngày 10 tháng 2 năm 2013 6:10 AM

Nhâm Thìn nào thấy vận may
Quý Tỵ năm này rồi sẽ ra sao

Rồng đi vùng vẫy Trời cao
Rắn về uyển chuyển nương vào Địa linh
Đến khi đủ sức bình sinh
Lột xác thình lình chả biết được đâu

Đức tin là phép nhiệm mầu
Rắn đi lại đợi năm sau Ngựa về

 Hà Nội, Xuân Quý Tỵ