Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Câu đối Mừng Xuân Quý Tỵ

Hà Sĩ Phu
Thứ bẩy ngày 9 tháng 2 năm 2013 7:17 PM
 
Câu đối 1:

- Nhâm Thìn nở rộ  “In-tờ-nét” !
- Quý Tỵ phơi trần “Sí-hảo-lin” !
  (Sí hảo lin=tứ hảo lân=四好鄰=láng giềng 4 tốt)
 
Câu đối 2:

- Điệu La Thăng mà Giáng mà SI, sinh quái vật “xe không chính chủ” !
- Dáng Hiền Đức vừa Nhân vừa Dũng, diệt mãng xà “sở hữu toàn dân”!

                
Câu đối 3:

*   Cái không nhỏ lộ hàng coi dễ sợ !
* Thằng rất to thoái hóa nghĩ mà kinh !
                
Câu đối 4:

- Thấy Rồng đen lộn xộn mà ghê, trần trụi lột nhau, mặt thượng cấp lộ hàng coi dễ sợ !  
- Nghe Rắn hổ phì phì cũng tởm, ngang nhiên cướp đất, khố dân nghèo xơ xác nghĩ mà thương!
                  

Mời đối 

Xuất đối 1
* Vận nước chẳng lo, rượu Rắn cứ say tràn quý tỵ !
(Thành ngữ tràn quý tỵ do nạn lụt lịch sử năm Quý Tỵ 1893, nước tràn lênh láng khắp nơi, có thể chở thuyền trong đường phố, dân chết rất nhiều).

Xuất đối 2
 * Đầu xuân quan Ếch (X) vi hành, Ếch đi kiệu Ếch không sợ Rắn!
     (dưa hành và dưa kiệu là hai món không thể thiếu trong ngày Tết, kiệu vừa là cái kiệu vừa là bước ngựa đi thủng thẳng ung dung)

Xuất đối 3
* Ếch “tha” cổ Rắn ra đồng, Ếch “tha” Rắn, Rắn không “tha” Ếch?
      (lưu ý chữ THA hai nghĩa ngược nhau)

Xuất đối 4
* Xuân Quý Tỵ, quý vị tỵ nhau, ngôi thấp ngôi cao, đồng chí Rắn tỵ đồng chí Ếch!

Nhân Tết Con Rắn xin có mấy câu xuất đối nôm na, mong được các thi hữu cho lời xướng họa để thêm phần vui vẻ ngày xuân, có điều gì sơ xuất xin rộng lòng lượng thứ.
                                                                     
HÀ SĨ PHU
Trân trọng