Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chúc xuân bác Trần Nhương

Thư ký Thời Đại
Chủ nhật ngày 10 tháng 2 năm 2013 6:22 AM

Mừng Xuân chúc bác Trần Nhương!

Văn Thơ & Hội họa mọi đường tinh thông

Tất cả những cái bất công

Đều đưa lên mạng mà không sợ gì!

Răn đe nếu không sợ chi?

Nhóm lò không cháy Bác thì ra tay

Gặp Ban Nội chính báo ngay

Chỉ tên vạch mặt những tay tham nhiều

Làm cho Đất nước liêu siêu

Làm người lao động gặp nhiều khó khăn

Đi làm lương không đủ ăn

Giá xăng, giá điện cứ tăng vèo vèo

Thế là mọi thứ tăng theo

Cuối cùng chỉ có dân nghèo chết thôi?

Mong bác Trần Nhương quê tôi

“Quyền lực thứ bốn” rạng ngời long lanh

Góp phần cho cuộc đấu tranh

“Phòng chống tham nhũng hoàn thành sớm hơn”

Người dân lao động biết ơn

Kính trọng trang Web Trần Nhương tuyệt vời

Mùa Xuân Quý Tỵ đến rồi

Chúc Trần Nhương với mọi người Khỏe & Vui.

 

28 Tết Quý Tỵ(08/02/2013)

Thư ký Thời Đại