Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Năm Rắn đến báo điều gì

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2013 6:13 PM

1-
Năm Rắn đến rồi báo những gì
(Rồng qua vỡ mộng mặt đen sì)
Nắm Rắn ai giấu đầu đuôi hở
Đâu tâm xà và đâu phật từ bi?

Nộc độc giết người cũng cứu người
Khi ta thấu trong xấu tốt lẽ đờii
Rượu nhạt uông lắm cùng say đó
Dẫu hay nói mãi cũng nhàm lời!

Ta chúc nhau chén rượu lúc buồn vui
Chúc cho năm Rắn cứu bao người
Đầu xuân nâng li rượu… rắn
Rừng rực lòng ta ngỡ đôi mươi!

2-
Trước Phật, rắn độc bỗng hóa lành
Rắn Thần có ban phép trường sinh
Ra đường gặp Rắn may hay rủi
Đón người yêu có náo nức tâm tình…?

Thần Rắn nào đứng gác cửa chùa
Đuổi tà ma, giữ vía phách hồn ta
Đất và Nước hóa muôn thế Rắn
Uốn lượn quanh quanh gió giao hòa!

Ai chơi cùng Rắn làm bạn đường?
Rắn năm đầu, gặp phúc trời ban
Rắn bảy đầu, ắt là đắc đạo
Rắn chín đầu, đây cõi Niết Bàn…

3-


Đầu xuân gặp Rắn dữ hay lành
Muôn sự phải chăng ở tâm mình
Nhúng bút mấy dòng vui cùng bạn
Li rượu đầu xuân rạo rực tim mình!

Năm Rắn đến rồi báo những gì
Gồng mình lột xác. Phá lối đi?
Năm Rắn ai giấu đầu đuôi hở
Đâu tâm xà và đâu phật từ bi?

Ai chơi cùng Rắn làm bạn đường
Không sợ rắn độc, kết muôn phương
Thần phục rắn rắn dẫn vào cõi mới
Thực hay mơ say tỉnh vô thường!

             11-2-2013