Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chúc Tết Bác Trần Nhương

Trịnh Kim Thuấn
Thứ bẩy ngày 9 tháng 2 năm 2013 11:00 AM

 

Xưân về, xin chúc Bác TRẦN NHƯƠNG :
Mái ấm, toàn gia đặng cát tường.
“ Bầu bạn góp phần “  góp phần cơn gió nhỏ.
“ Thơ Văn “ đem rãi khắp bốn phương.

       Chân tình, ấm cúng thật thiết tha .
       Nam, Trung, Bắc không còn xa .
       Tâm sự, nỗi niềm cùng bộc bạch …
       Kể cả Trường Sa lẫn Hoàng Sa .

Cửa sổ, bóng câu với tháng ngày …
Nhân sinh tự cổ không từ ai !
Thì mình phải sống cho mình nhỉ ?
Đường đời phân rõ lẽ trái, ngay.

         Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời.
         Lạnh, nhạt, chua, cay nếm đủ rồi .
         Đón Xuân : tôi đón trong nhung nhớ.
         Kỹ niệm, xa xưa … những bồi hồi .

Nhìn lên : trời vẫn mãi trong xanh.
Mong sao được nhiều áng mây lành.
Nhiều cơn gió thoãng niềm vui đến.
Ước nguyện dân Nam tự nhiên thành.


Những ngày giáp Tết

Con Rắn  08/02/2013            
TRỊNH – KIM – THUẤN