Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mùa xuân chúc bác Trần Nhương

Bùi Thị Sơn
Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2013 6:01 PM

 

Xuân sang, chúc bác Trần Nhương
dồi dào sức khỏe, yêu thương nồng nàn...
Vượt chướng ngại vật phá ngang
Văn Thơ bay vút non ngàn, biển xa...
Phòng tranh thơm ngát hương hoa
Bạn bè bốn biển chan hòa nghĩa nhân
Trannhuong.com mãi thanh tân
Trăm hoa đua nở gọi Xuân vĩnh hằng !