Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tình khúc

Nguyễn Đức Tùng
Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2013 9:16 AM

Nếu em tặng anh mùa xuân
Anh sẽ tặng em mùa hạ

Anh sẽ tặng em xâu chìa khóa
Nếu em tặng anh cánh cửa

Nếu em tặng anh cơn mưa
Anh sẽ tặng em một đôi giày

Nếu em tặng anh một ngày
Anh sẽ tặng em nửa ngày còn lại

Nửa ngày kia người khác lấy đi rồi
Nếu em không có gì để tặng thì thôi

Nguyễn Đức Tùng