Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ Phạm Xuân Trường

Phạm Xuân Trường
Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2013 9:16 AM

GẶP GỠ CUỐI NĂM

Ngọc Hoàng - Bắc Đẩu - Nam Tào
Thiên đình gặp mặt nháo nhào Táo Quân
Táo khôn ranh Táo nịnh thần
Thảo dân mở miệng thì dần cho đau
Ngọc Hoàng ngự ở trên cao
Mây che chín lớp làm sao thấy đời
Những quyền lợi nhóm kết đôi
Hiền tài ngoảnh mặt về ngồi gốc đa
Mạt cưa mướp đắng nở hoa
Cáo hóa thành cú quạ già thành công
Kìa hai triệu nghìn tỷ đồng
Nợ xấu chồng chất nợ công khó đòi
Máu và nước mắt mồ hôi
Chảy như sông suối vào nơi vô cùng
Ngọc Hoàng ngự ở thâm cung
Có nghe tiếng thét mịt mùng thế gian
Giao thừa thừa những án oan
Vai hề khoác áo Táo quan diễn trò.

Triều đình gái góa cứ lo
Biết đâu thiên hạ chẳng cho... trận cười

 

VUA BẾP

 Vua là thiên tử con giời
Ông ngự xó bếp kệ đời nắng mưa
Sự đời oan trái thắng thua
Ba ông ngậm miệng thiếu thừa mặc ai
Chuyện dân gian nghĩ thiên tài
Đầu rau toàn đất mà ngài thành vua
Không ông thiếu, có ông thừa
Tầm nhìn bức vách sớm trưa bếp nhà
Tháng Chạp đúng ngày hăm ba
Nhân dân mang lũ vua già trôi sông
Nhiệm kỳ tới mới ba ông
Có gì không, có gì gì không? Các ngài...

 

    PHẠM XUÂN TRƯỜNG