Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Giao thừa

Vũ Từ Sơn
Chủ nhật ngày 10 tháng 2 năm 2013 6:07 AM

   Thời gian bàn giao ca gác
   thanh tân năm mới trong ngần
   không giờ đêm ba mươi Tết
   giao thừa dâng lễ mừng Xuân


   Pháo hoa lưng mây khoe sắc
   trời đêm vợi vời xa xăm
   vũ trụ tương giao ngây ngất
   nhà nhà đóng gói một năm


   Trịnh trọng bóc chai rượu Tết
   khấn mời các bậc tiền nhân
   kính cẩn cúi đầu ba vái
   thênh thang khoảnh khắc đường trần


   Hân hoan rượu soi khai bút
   câu thơ cao hứng lựa vần
   giao thừa - giao hòa - giao cảm
   thong dong non nước vào Xuân ...!