Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Giọt quê

Từ Đức Khoát
Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2012 8:57 PM

Buôn khôn, bán dại cho ai
thầu vui bán tiếng thở dài …vào đâu?
Trọng sang
Quý của
Tham giầu
 Ca dao thấp xuống-Nhà lầu cao hơn.
Nụ cười quên lúc giận hờn
Đồng tiền vênh váo, sau cơn đói nghèo!

Giọt quê muôn thủa trong veo
Ta về mua khó bán nghèo …cùng ta!