Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CẢM NHẬN NGÀY TRAO GIẢI THƯỞNG

Nguyễn Nhật Tân
Thứ bẩy ngày 11 tháng 4 năm 2009 7:35 AM
 
Thân tăng Trần Nhương nhân ngày trao giải 10 câu khúc khích (08/4/2009 tại Hội Nhà văn Việt Nam)

Có anh Trần Nhương đa tài
Văn, Thơ, hội hoạ đều sài như nhau
Hôm nay tổ chức lần đầu
Trao giải Tác giả góp câu vui cười
Cuộc hội ngộ rất đông người
Lấy vui làm chính cho đời trẻ trung
Thơ chống Tham nhũng đến cùng
Khắp các Thành phố, Núi rừng tham gia
Phen này Quan tham nhà ta
Nhận được Thông điệp hẳn là chùn tay
Trannhuong.com rất hay
Triệu người truy cập mỗi ngày kinh chưa?
Nếu Ai chưa biết xin thưa!
Rất là đơn giản nếu chưa biết vào
Không rắc rối một tý nào
Trannhuong.com nhấn ào là ra
Cảm ơn Trần Nhương hào hoa
Cá nhân mà giám đứng ra tặng quà...

Người đồng hương: NGUYỄN NHẬT TÂN