Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nợ xấu?!...

Dưa Lê
Thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2013 8:49 PM

 
(vnEconomy.vn-05/04/2013) -Nợ xấu ở Việt Nam tương đương 18% tổng dư nợ tín dụng, gần 10% tổng tài sản toàn hệ thống hay khoảng 17% GDP danh nghĩa 2012.
 Thơ rằng:
.
 
“Ông Trời sao khéo đa đoan”…
Người thì “bốn tốt”, nợ càng…xấu đi!?...
Nợ thì “nợ” có lo chi
“Ngân khố Nhà nước” lo gì mà lo!...
“Tiền dư, thóc mục” trong kho
Cứ ngáy khò khò đến tháng…lãnh lương!
Kêu ca phỏng có ai thương
Khôn ra ta cứ tìm “đường”riêng ta…
Đẻ thêm mấy “quái”…Vina… *
Ngân sách lại “rót” để mà…chia nhau!...
Cha chung chết chẳng ai đau
Chỉ dân “khố rách” là rầu ruột gan!
Chuyện rằng chỉ có Việt Nam
Nợ thì dân chịu các Quan cứ…giầu!!!...
……………
08-04-2013
DL
 
--------------------------
* Vinashin – Vinalines…