Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Vè ông ....Vươn

Ố.Nhòm
Thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2013 9:15 PM

Ống Nhòm   

 

           (Tặng ông Vươn đọc cho khây khỏa)

 

.

Ông Vưởn ông…Vươn

Chuyên nghề làm…vườn

Đào ao, thả cá

Quanh năm vất vả

Quyết chí làm giầu

Luôn luôn đi đầu

Khoanh vùng lấn biển…

Đang đà phát triển

Thì bị “Chánh quyền”

(Chủ tịch ông “Hiền”

Ông Khanh là phó”)…

Mưu mô gây khó

Ra lệnh “cưỡng chế”

Phá tan cửa nhà

Tức nước vỡ bờ

Ông Vươn chống trả

Đem “mìn” ra dọa

Mua súng bắn “chim” *

Tung hê rác rơm

Bài binh bố trận…

Cứ như cái đận

Chống càn ngày xưa **

“Kinh nghiệm” có thừa

Đem ra “áp dụng”…

Ngờ đâu bị đụng

Lực lượng chánh quyền

“Binh hùng, tướng mạnh”

Cờ sao lấp lánh

Ào ào xông vô

Phá tan nhà cửa

Ông Vươn “ngã ngựa”

Bị còng hai tay

Xe vù đi ngay

Nhốt luôn vô “khám”…

Gia đình ly tán

Vợ bị “án treo”

Thế là “phăng teo”

Ước mơ cháy bỏng

Của người lao động

Quyết chí làm giầu

Nào có ngờ đâu

Cả nhà, cả họ

Bỗng dưng mang họa

Lốc xốc vào…tù

Bi giờ biết “ngu”

Âu thì đã muộn

Chỉ vì không muốn

Sống trong đói nghèo

Nên đã làm theo

Cấp trên “kêu gọi”…

Quyết tâm xóa đói

Vươn lên “làm giầu”

Nào có ngờ đâu

Tai bay vạ gió!

Thôi thì “chịu khó”

Ở “khám” mấy năm

Còn chuyện ruộng,đầm

“Án treo” chăm sóc…

Yên tâm ngồi bóc…

… Lịch độ vài năm

Thi hành “án” xong

Lại về Bu cháu…

Nàng Thương càng…thương!!!...

 ……………..

09-04-2013

Ố.Nhòm

 

--------------------------

 *   Súng “hoa cải”

**  Tiên Lãng nổi tiếng chống càn thời 9 năm đánh Pháp.