Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cột đèn báo hiệu tâm sự

Thư ký Thời Đại
Thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2013 3:25 PM


Đầu tư 27 triệu USD nhưng tê liệt
Thứ Tư, 10/4/2013, 11:45
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/542216/dau-tu-27-trieu-usd-nhung-te-liet.html
 
NGỌC ẨN

TT - Bỏ ra hàng chục triệu USD để thực hiện hai dự
án hiện đại hóa hệ thống chốt đèn giao thông, nhưng phần lớn các chốt đèn này đã tê liệt và cũng chưa rõ trách nhiệm thuộc về ai.
...Hàng chục triệu USD đầu tư một trung tâm điều khiển giao thông đã bị hư hỏng và tê liệt, nhưng chưa thấy cá nhân nào chịu trách nhiệm về chuyện này.
Hãy nghe Cột đèn tâm sự:
Đầu tư hai bảy triệu đô
Thế rồi không biết đi mô cả rồi
Đèn tín hiệu  ở nhiều nơi
Cứ thấy sừng sững đứng chơi ngủ khì
Mặc người giao thông tự đi
Em bị rút ruột làm gì được đâu
Nhấp nháy mà chẳng có màu
Bởi vì “mầu thật” chạy đâu cả rồi
Nên chúng em chỉ đứng chơi
Vì bị rút ruột hết hơi cả rồi
Các bác đừng chê em lười
Các bác phải hỏi cái người sinh em
Bây giờ ăn chặn đã quen
Cho nên thân phận chúng em chết rồi
Vì thế ở rất nhiều nhơi
Chúng em chỉ biết đứng chơi thôi mà
Chắc chỉ có Việt nam ta
Suy thoái tham nhũng sinh ra lỗi này
Tại sao chẳng có ai hay?
Chắc lợi ích nhóm nó vây chặt rồi
Đèn đường chỉ biết đứng chơi
Thành vật trang trí hỏng rồi lại thay...
10/04/2013
Thư ký Thời Đại