Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cán bộ xã có phép thần

Phạm Mạn
Thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2013 9:10 PM


(Vừa qua T.V. đưa tin xã nọ ở huyện Thanh chương: cán bộ xã cho người đang sống thành “đã chết”, người đã chết phải “sống lại” để tham nhũng tiền chính sách của họ - nay có thơ rằng:)
&
Nước ta có chuyện nực cười:
đảng viên, cán bộ hơn Trời trên cao!
Truyền hình đưa chuyện lạ sao
Thanh chương xã nọ xôn xao thế này:
Có người chết mấy năm nay
Mà vẫn “phải sống” đợi ngày phát lương!
Tiền qua danh sách tinh tường
rồi chui vào túi thằng đương chức quyền!
Mang danh là những Đảng viên;
Cán bộ chủ chốt nắm quyền trong tay,
Cho sống là “sống” ngay đây!
Nếu cần cho “chết” - mất thây rõ ràng!
Có người vẫn sống đàng hoàng;
Vào Nam bế cháu - ở làng thành ma!
để cho cán bộ nhà ta
vơ luôn tiêu chuẩn bà già về xơi!
Lòng tôi buồn xót cho đời
bởi tôi nay cũng là người Đảng viên!
Xưa kia danh ấy: Người Hiền;
Ngày nay danh ấy ưu phiền lòng dân!
Bởi vì giả hiệu lan tràn,
“bầy sâu” ngoạm nuốt hàng ngàn tỷ “đô”!
Xóm làng lãnh địa không to
Mà sao lãnh chúa tha hồ múa đao.
Đảng ta phải nghĩ cách nào
hồi sinh Đảng lại, phất cao ngọn cờ!
Quét đi “vô lại”, “mập mờ”…
Từ trên xuống dưới không ngờ đảng viên.
để cho “Điều 4” vững bền,
muôn năm DÂNvẫn không quên ĐẢNG mình!!!
Nếu như thoái hoá quá nhanh
trở thành “Đảng hỏng” – dân tình không theo…
thì nghìn “điều 4” cao treo
mà DÂN chán ĐẢNG – “phăng teo” sớm chiều!
Chẳng cần cãi cọ gì nhiều
Nâng niu “tiêu cực” là “tiêu” NƯỚC NHÀ”!!!
30/3/2013
PHẠM  MẠN