Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thư ngỏ gửi Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Công thương

Thư ký Thời Đại
Thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2013 9:31 PM

Nhân đọc báo Báo Dân trí:
1/ Cần truy trách nhiệm lực lượng quản lý để MBH “giả” tràn lan
2/ Xử phạt MBH giả: “Trước tiên phải xử lý người có trách nhiệm”

Xin gửi thư ngỏ này đến hai quý Bộ:
Buông lỏng quản lý Thị trường
Nên mũ bảo hiểm nhũng nhương lâu rồi
Sản xuất chỉ lo kiếm lời
Quản lý thì lại thích xơi phong bì
Cho nên chất lượng lờ đi
Ăn chia thỏa thuận  ta thì gặp nhau
Thả nổi thời gian quá lâu
Nên nhóm lợi ích kiếm hầu bao to
Bây giờ thấy “mất nhiều bò”
Vội vã hối hả đi lo “làm chuồng”
Đề ra biện pháp ẩm ương
Phạt người đi đường “đội mũ dở hơi”
Dân không chấp nhận được rồi
Ăn lương quản lý sao ngồi chơi không?
Cho bọn  sản xuất thi công
Hàng loạt mũ rởm mà không nói gì?
Chắc chắn chúng nó đã chi
Ăn nhiều phong bì nên đã “im re”
Quản lý kiểu này sợ ghê
Phải đưa xử lý cho về nghỉ luôn
Cả bọn sản xuất, bán buôn
Cũng xử thật nặng thu luôn nguồn hàng
Đừng vì ô dù nể nang...
Trở thành tệ nạn cả làng chết oan
Kính chuyển tới hai cơ quan:
Hai bộ chủ quản có làm được không?
Các quan có thấy bất công?
Buông lỏng quản lý mà không biết à???

19/03/2013
Thư ký Thời  Đại