Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Đá bóng hay đóng Bá

Lẩn Thẩn
Thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2013 8:51 PM

Tin các báo : VFF mời Ông Nguyễn Bá Thanh tham gia ban lãnh đao VFF, nhưng Ông Thanh đã từ chối.

Bóng đá Việt Nam đang số mo
Ông Bá xứng đáng lãnh đạo to
Xin mời Ông Bá làm chủ xị
Đưa làng bóng đá quậy nên trò
+
Ông Bá cảm ơn tấm thịnh tình
Công việc lu bù, chuyện rối tinh
Đội bóng "chính nội" vừa tái lập
Chớ để quân ta đánh dân mình
+
Ông Bá chưa rời đội Sông Hàn
Đội bóng T T đã tràn sang
Đá ngược đá xuôi cho hết võ
Đá cho chân trụ phải hạ màn
+
Hiệp một tạm dừng cuộc đôi co
Trọng tài xử lý, người xem lo
Luật lệ Fifa chưa mó tới
Bóng đá hay là đóng Bá go*

*go tiếng Anh là đi

31/3/2013  LT...