Trang chủ » Khúc kha khúc khích

DÊ MỚI…KHOÁI

Vũ Hiển
Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 6:59 PM
 
                  Gửi Trường Giang

Năm thằng chung một con…DÊ
CÁI  thì càng  khoái hơn Bê với Bò
Khối anh mê tít thò lò                                                                                                
Gạ mình đánh đổi “ các “ cho một  tờ
.
Mình rằng : “ Từ bé đến giờ
Được Trần Nhương tặng món DỜ- Ê- DÊ
Khoái gì hơn khoái… lẩu Dê
Xương hầm  nhắm rượu tiết DÊ tưng bừng…”

Từ khi “ Oét “ báo tin mừng 
Đêm đêm cứ nổi phừng phừng...máu D
Tiếc thay chẳng có “ mẹ sề “
Thôi chờ hôm dắt “ Dê “ về sẽ hay !...
     16-3-2009