Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÌNH THƠ ĐÃ ĐỔ SON QUÁ MỨC

Diệp Thanh
Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2011 5:30 AM
 
Đọc bài Minh triết Trần Minh Tông của tác giả Vũ Bình Lục, bình bài thơ Sông Bạch Đằng mà thấy chợn. Trong bài, tác giả ca tụng vua Trần Minh Tông: “ngắm cảnh Bạch Đằng bằng mắt”, nhưng đã ngắm bằng cả “cái tâm, bằng cái đầu tỉnh táo, minh triết”.
Đại Việt sử ký toàn thư có ghi một lầm lỗi của vua Trần Minh Tông. Vua lấy con gái Trần Quốc Chẩn, lập làm hoàng hậu. Trở thành Quốc phụ thượng tể, song Quốc Chẩn bị tên Trần Phầu (theo mưu của Trần Khắc Chung) vu là âm mưu phản loạn. Vua sai bắt Quốc Chẩn, cấm tuyệt không cho ăn uống, bắt phải tự tử. Vài năm sau, vợ cả vợ lẽ Trần Phầu ghen nhau, tố giác Trần Phầu ăn vàng đút lót đã vu oan cho Quốc Chẩn. Việc xét xử ngay, tên Phầu bị tội lăng trì, nhưng chưa kịp xử thì Thiệu Võ (nhận là con của Trần Quốc Chẩn) đã xẻo thịt Phầu ăn sống hết…
Về vua Trần Minh Tông, sử thần Ngô Sĩ Liên viết: “ Tiếc rằng không nhận biết mưu gian của Trần Khắc Chung, để đến nỗi Quốc Chẩn phải chết, đó là chỗ kém thông minh vậy”. Sử thần bảo vua kém thông minh, tác giả Vũ Bình Lục bình thơ lại ca tụng vua Trần Minh Tông là có tâm, là minh triết, sáng  suốt, ai đúng đây? 
He he, phải chăng khi bình phẩm, khen thơ văn vua chúa nên thận trọng, chẳng nên vì vua là thiên tử (con giời) mà ta vung tay đổ son quá mức…