Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TIỄN BIỆT

Tùng Quân
Thứ bẩy ngày 18 tháng 12 năm 2010 6:54 PM

Người đàn bà ném vào đống lửa
Những Giày, Dép mới nguyên
Của 40 năm gom lại
Tất cả đều của bàn chân phải!
Người đàn bà ném vào đống lửa
Những trang phục mới nguyên
Những trang phục bạc màu...
Như đốt cháy niềm đau
Cho ấm lòng người đã khuất!
Chiều nay, có một người về với đất
Một thương binh...
Không!
Anh bắt đầu đi tìm chiếc chân phải của mình
Và đồng đội tuổi 20 ngày ấy còn rất trẻ...
Người đàn bà đốt nỗi niềm trần thế
Cho anh làm hành trang...
Bốn mươi năm sau cuộc chiến tương tàn
Một chiếc lá rụng về với đất
Đồng đội nghiêng mình,
thắp nén nhang cho người đã khuất
Nhưng với người đàn bà
Anh lần nữa ra đi...

Can Lộc - Hà Tĩnh 11/12/2010.
TÙNG QUÂN