Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KÍ ỨC GIÁNG SINH

Nguyễn Thị Mai
Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010 3:40 PM
Ký ức Giáng sinh
Tôi còn nhớ mãi tuổi thơ
Theo bà đi lễ nhà thờ Xứ xa
Bà tôi áo lụa mỡ gà
Tay lần tràng hạt nhẩn nha nguyện cầu
Tôi thì lũn cũn theo sau
Áo dài, quần trắng một màu đồng trinh
Nhà thờ ngày lễ Giáng sinh
Đông vui rộn tiếng cầu kinh muôn người
“Vinh danh Thiên chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”
Lời cha giảng lễ vang âm
Tôi quỳ trước Chúa lặng thầm tin yêu
Lễ tan trời đã xế chiều
Cửa nhà thờ Xứ rất nhiều “khách xin”
Bà tôi tươi tắn phúc hiền
Cởi bao xởi lởi cho tiền người ta
Bây giờ bà đã khuất xa
Tôi – thời con gái đã là ngày xưa
Mỗi Giáng sinh đến nhà thờ
Tôi ngờ năm tháng tuổi thơ vẫn còn
Nguyễn Thị Mai