Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MẸ mang dòng máu Lạc Hồng!

Trần Vân Hạc
Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010 10:19 PM
 
 Kính dâng hương hồn  Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ
 

 MẸ là hồn nước Việt Nam
Trong từng thớ đất, suối nguồn ban mai
 Nỗi đau không có hình hài
Khô từng sợi  tóc, đôi vai héo mòn
MẸ vì một dải nước non
Cắt từng khúc ruột chờ con tháng ngày
MẸ ơi! MẸ mãi còn đây
Thơm từng hạt gạo đong đầy bát con
 MẸ trong mỗi mầm xanh non
 Thắm mầu khăn đỏ cháu con đến trường
MẸ vẫn đây mỗi con đường
Nâng con vững bước dặm trường bão giông
MẸ đâu muốn làm anh hùng
MẸ mang dòng máu Lạc Hồng trong tim!