Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NẾU CHO PHÉP TÔI BẦU TỔNG BÍ THƯ

Nhà văn Trần Kỳ Trung
Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010 10:10 PM
 
          Sắp đến Đại Hội Đảng, là một người dân, người dân bình thường, sẽ chẳng bao giờ tôi được ngồi với tư cách là đại biểu trong Đại Hội Đảng. Nhưng, nếu có ai hỏi, giả sử ạnh là đại biểu dự Đại hội Đảng,  được phép  bầu Tổng bí thư Đảng, anh sẽ bầu theo tiêu chí nào?
         Tôi không cần đắn đo, suy nghĩ nhiều, trả lời ngay:
          Nếu hiện tại và tương lai Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn giữ được độc tôn quyền lãnh đạo đất nước, nhân dân vẫn thừa nhận sự độc  tôn này, cho phép tôi bầu một người Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam:
          Điều đầu tiên, theo tôi, người ấy phải trẻ tầm khoảng trên bốn mươi tuổi như Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp, Tổng thống Nga…Tất nhiên, đã ở tuổi như vậy phải có sức khỏe, không thể đòi hỏi như ông Pu Tin bên Nga là biết lái máy bay, xuống tàu ngầm, lái xe công thức I… nhưng chi ít ở nước ta đã là Tổng bí thư Đảng, Đảng duy nhất tham gia lãnh đạo đất nước, thì đòi hỏi vị Tổng bí thư phải có sức khỏe.  Có như vậy, khi có điều kiện, ông Tổng bí thư sẽ lội bộ xuống thăm những nơi bị lụt, bị hạn, thậm chí cả nơi đang bị phá rừng…chỉ đạo trực tiếp, tiếng nói của Đảng thuyết phục. Không thể vin vào nhiều việc, hoặc do tình hình sức khỏe không đảm bảo để xuống cơ sở như kiểu “ cưỡi ngựa xem hoa” hay cho quay phim, chụp ảnh đánh bóng cá nhân …  Điều thứ hai, theo tôi, Ông Tổng bí thư phải có trình độ, tất nhiên biết ngoại ngữ thì quá tốt, nhưng đã là Tổng bí thư có tài ứng phó, quyết đoán, phản ứng nhanh nhậy, chính xác những vấn đề liên quan đến vận mệnh của dân tộc, chứ không phải riêng cho Đảng. Một điều nữa, nếu bầu một ông lên chức Tổng bí thư, dứt khoát phải bầu một Ông thực sự yêu nước, chứ không phải chỉ yêu riêng Đảng. Bởi vì có dân tộc mới có Đảng. Đảng Cộng Sản chỉ là một bộ phận của Dân tộc. Ông Tổng bí thư Đảng bằng lời nói và việc làm của mình, chứng minh với toàn thể quốc dân thấy rõ điều này. Tôi lấy ví dụ: Trước những âm mưu xâm lược của thế lực ngoại bang, chiếm đảo, khai thác tài nguyên, chiếm rừng…Ông Tổng bí thư cùng Bộ Chính Trị có những quyết sách đúng giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, điều quan trọng nhất, những quyết sách đó được sự đồng thuận của cả dân tộc.
           Nếu tôi được phép bầu Tổng Bí Thư Đảng, tôi sẽ bầu một một ông biết lắng nghe những ý kiến phản biện, nhất là những ý kiến phản biện của những trí thức yêu nước trong nước, cũng như ngoài nước, dám thừa nhận khuyết điểm trước dân tộc, trước Đảng. Không sử dụng những kẻ ưa nịnh, những kẻ này trước lãnh đạo thì sợ hãi, phục tùng một cách vô nguyên tắc, trước dân thì dọa nạt, chuyên quyền. Tôi sẽ bầu một người làm Tổng bí thư với điều kiện, người đó yêu cầu Đảng tuy nắm vị trí lãnh đạo nhưng không được vượt quá quyền Quốc Hội, không đứng trên Quốc Hội.  Nếu có quyền bầu Tổng bí thư, tôi sẽ bầu một người, nếu người đó, bằng tài năng và đức độ của mình, hứa với toàn thể quốc dân đồng bào khi nhậm chức, trong một nhiệm kỳ, Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ triệt thoái nạn tham nhũng,  chưa thể toàn xã hội, thì trong Đảng, những người Đảng Viên đang nắm chức quyền sẽ không tham nhũng. Nếu còn Đảng Viên có chức, có quyền tham nhũng, là Tổng bí thư, người chịu trách nhiệm cao nhất trong Đảng, tuyên bố công khai trước các Đảng Viên, trước quốc dân đồng bào,  xin từ chức.
          Tôi sẽ bầu lên một Tổng bí thư Đảng Cộng Sản thật dũng cảm, nếu như người ấy, với nhãn quan sáng suốt, sau một thời gian cầm quyền, thấy vai trò của Đảng Cộng Sản đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử. Nhận thấy rằng,  với sự phát triển kinh tế, xã hội và đòi hỏi sự thay đổi chính trị,  nếu như Đảng Cộng Sản còn nắm quyền thống trị, sẽ cản trở bước tiến lịch sử, Tổng bí thư Đảng sau khi thuyết phục được Bộ chính trị cũng như trong Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đề nghị Quốc Hội cho phép ra luật, thành lập những Đảng mới, tập trung những tầng lớp trí thức, thanh niên tiên tiến … cùng tranh cử một cách dân chủ, công khai. Với cương vị Tổng bí thư Đảng Cộng Sản, ông sẽ đưa ra một cương lĩnh tranh cử thuyết phục, tranh cử với các Đảng khác. Bằng tài hùng biện, trí thông minh mẫn tiệp, Ông có một quyết sách đúng đắn để Đảng Cộng Sản sửa chữa sai lầm một cách công khai, loại trừ ra khỏi Đảng những phần tử Đảng viên cơ hội, thoái hóa, ngu dốt, tham nhũng… Ở trong Đảng chỉ còn những thành phần một lòng, một dạ trung thành với Tổ Quốc, với Dân tộc, là những thành phần ưu tú nhất về trí thức, về tài năng…khôi phục lại uy tín của Đảng, để Nhân Dân, các Đảng khác bị thuyết phục bằng số phiếu do cử tri bầu lên, giữ vững được vị trí lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn lịch sử mới, phù hợp với xu thế thời đại.
           Nếu được phép tham dự Đại hội Đảng, tôi sẽ bầu một Tổng Bí Thư như thế.