Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CỨ THẢNG LỀ GIỮA

Y Phết Phết
Thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2010 6:47 AM
Trannhuong.com thế mà tinh
Bốn năm cứ vậy- một mình hành quân !
Lề phải lề trái không mần
Cứ thẳng lề giữa- góp phần vui chung
Cỗ một mâm. Web một vùng
Mà bao bè bạn ung dung đồng hành
Bốn tuổi mà đã nổi danh
Chúc vườn cây Web tươi xanh bốn mùa
Đừng cho cái lũ hắc kơ
Nó mà sờ dưới... là bờ... mất chơi !