Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

XUỐNG ĐƯỜNG... MÍT TINH

Bùi Hoàng Tám
Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2010 2:58 PM
 
Ối giời ơi, bác Trần Nhương
Thế mà đã bốn năm trường rồi ư?
Ngón nghề TRANH - BÁO - THI - THƯ
Hắc Kơ thương bác, hình như chưa mò
Thế mà sáng sáng vẫn lo
Một hôm "người lạ"...  bóp "cò" TRẦN NHƯƠNG
Ấy là ngày lũ văn chương
Khăn gói quả mướp xuống đường... mít tinh!

Chú thích:
Bóp cò - Ý nói là bắn chết. Các pác không suy diễn bậy bạ nghe.
Người lạ - Sự hèn hạ thì quen ( Một thành ngữ mới xuất hiện năm 2010)
Xuống đường... mít tinh! - Chứ không phải đi biểu tình nghe. Vì biểu
tình phải xin phép
.