Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ MỪNG TỪ BIỂN ĐEN

Sofia. Thao rú Mòi.
Thứ bẩy ngày 11 tháng 12 năm 2010 1:41 PM

 Nhà em ở tận biển Đen,
(Bác nhìn là thấy chấm xanh ấy mà).
   Đêm ngày em nhớ quê xa,
Em thăm nhà Bác, như về nhà em.
   Bốn năm qua mấy trân chuyên,
Bác cùng hàng xóm, chua duyên nước nhà.
   Mong rằng các "hắc" gần xa,
Cũng thăm nhà Bác, nhưng tha không khùng.
   Để tranh Bác múa lung tung,
Để em đây được ngắm cùng "v" to.
 
                  Sofia. Thao rú Mòi.