Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHƠI THƠ MẠNG

Nguyễn Đại Bướng
Thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2010 3:24 PM
 
Có thơ sợ mối nó ăn
Đành lập blog mà đăng thơ mình
Vợ con là nhà phê bình
Chê bai thì ít, động viên thì nhiều
Thơ mà xóa đói giảm nghèo
Thì nước mình đã là siêu cường rồi
Lang thang trên mạng bồi hồi
May ra gặp chút vàng mười làm tin
Hậu hiện đại, siêu hiện sinh
Cũng không qua khỏi nỗi niềm bể dâu
Thơ mình như trẻ chăn trâu
Vấp ngọn cỏ mới ngộ bầu trời xanh
Nhấp vào con chuột đã đành
Nhấp vào đâu kết nối mình với thơ
Thì như say một giấc hờ
Một mai tỉnh dậy khỏi ngờ ngợ chi...
                                   N.Đ.B
 
Tên thật     :               Nguyễn Quốc Huấn
Địa chỉ       : UBND xã Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại  :                   0919918090